باربری تهران باربری تهران

باربری تهران قم

بخشنامه و اطلاعیه ها

لینک بخشنامه توضیحات تاریخ انتشار
اجرای طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: اجرای طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماره 6846/ب.م مورخ 99/02/24 اتاق محترم اصناف تهران، به پیوست تصویر نامه شماره 1991 مورخ 99/02/15 معاون محترم درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص اجرای طرح ابلاغ الکترونیکی اوراق مالیاتی جهت آگاهی و بهره برداری ارسال می گردد. حسین احمدی زاده رئیس اتحادیه شماره نامه:73/ح/الف تاریخ نامه:‌ (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
اولویت حمل و نقل ذرت از بنادر کشور مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: اولویت حمل و نقل ذرت از بنادر کشور سلام علیکم ؛ احتراما، عطف به نامه شماره 11/6142 مورخ 99/02/16 اداره کل محترم راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تهران، به پیوست تصویر نامه شماره 13752/74/1مورخ 99/02/16 دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص اولویت حمل و نقل ذرت از بنادر : عباس ، امام خمینی (ره) ، چابهار و امیرآباد جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال می گردد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه: 99/139 تاریخ نامه: (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
فوری و مهم: عدم اعزام ناوگان به پایانه مرزی سرو (فوری – مهم) مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: عدم اعزام ناوگان به پایانه مرزی سرو سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماره 11/2948 مورخ 99/02/01 اداره کل محترم راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تهران به پیوست تصویر نامه شماره 6426/74/3 مورخ 99/01/30 مدیرکل دفتر ترانزیت و حمل و نقل بین المللی سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق جهت آگاهی و بهره برداری ارسال می گردد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه: 99/50 تاریخ نامه: (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
اعزام ناوگان به بندر امام خمینی مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: اعزام ناوگان به بندر امام خمینی (ره) سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماره 11/2945 مورخ 99/02/01 اداره کل محترم راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تهران منضم به نامه شماره 6509/74/1 مورخ 99/01/31 مدیر کل دفتر حمل و نقل کالا در خصوص کمبود کامیون در بندر امام خمینی (ره) به آگاهی می رساند، نظر به پهلوگیری کشتی حامل شکر و نیاز مبرم به انواع کامیون ، خواهشمند است نسبت به اعزام کامیون به بندر مذکور اقدام لازم معمول فرمائید. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه:49 / 99 تاریخ نامه: (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
اعزام ناوگان به بندر بوشهر مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: اعزام ناوگان به بندر بوشهر سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماره 11/2946 مورخ 99/02/01 اداره کل محترم راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تهران منضم به نامه شماره 6509/74/1 مورخ 99/01/31 مدیر کل دفتر حمل و نقل کالا در خصوص کمبود کامیون در بندر بوشهر به آگاهی می رساند، نظر به پهلوگیری کشتی حامل برنج و نیاز مبرم به انواع کامیون ، خواهشمند است نسبت به اعزام کامیون به بندر مذکور اقدام لازم معمول فرمائید. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه: 99/51 تاریخ نامه: (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
جایگزینی کد ملی راننده با شماره هوشمند و حذف فیزیک کارت هوشمند راننده و ناوگان مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: جایگزینی کد ملی راننده با شماره هوشمند و حذف فیزیک کارت هوشمند راننده و ناوگان سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماره 11/2457 مورخ 99/01/30 اداره کل محترم راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تهران به پیوست تصویر نامه شماره 4086/71مورخ99/01/24عضو هیئت عامل سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در خصوص جایگزینی کد ملی راننده با راننده با شماره هوشمند و حذف فیزیک کارت هوشمند راننده و ناوگان جهت آگاهی و بهره برداری ارسال می گردد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه:‌99/47 تاریخ نامه: (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
صدور مجوز حمل محموله ترافیکی برای وسایل نقلیه دارای بارگیر بوژی تا وزن کل ۹۶ تن مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: صدور مجوز حمل محموله ترافیکی برای وسایل نقلیه دارای بارگیر بوژی تا وزن کل ۹۶ تن سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماره 11/2458 مورخ 99/01/30 اداره کل محترم راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تهران ، به پیوست تصویر نامه شماره 4907/72/6مورخ 99/01/26 مدیر کل محترم دفتر آمار، ایمنی و ترافیک سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای ، در خصوص صدور مجوز حمل محموله ترافیکی برای وسایل نقلیه دارای بارگیر بوژی تا وزن کل 96 تن ، جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال می گردد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه: 99/45 تاریخ (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
فوری و مهم: امضاء دیجیتال بارنامه برخط (فوری – مهم) مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: امضاء دیجیتال بارنامه برخط سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماره 11/2456 مورخ 99/01/30 اداره کل محترم راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تهران به پیوست تصویر نامه شماره 4848/74/1 مورخ 99/01/26 مدیر کل دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در خصوص ثبت نام در سایت www.gica.ir به منظور خرید و استفاده از توکن و امضاء دیجیتال بارنامه برخط تا پایان اردیبهشت ماه سال 99 جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال می گردد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه:99/48 تاریخ نامه: (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
پرداخت عوارض جابجائی کالا: ۴ درصد حق پایانه مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: پرداخت عوارض جابجائی کالا (۴ درصد حق پایانه ) سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماره 11/3304 مورخ 99/02/02 اداره کل محترم راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تهران ، به پیوست تصویر نامه شماره 7164/71/1 مورخ 99/02/01 دفتر محترم فناوری ، اطلاعات و ارتباطات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مبنی بر پرداخت عوارض جابجائی کالا (4درصد حق پایانه ) به صورت متمرکز در صورت نداشتن کارت بانکی مختص شرکت ، جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال می گردد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه:‌ 99/52 تاریخ نامه: (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
اعزام ناوگان به بندر عباس مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع:اعزام ناوگان به بندر عباس سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماره 11/944 مورخ 99/01/19 اداره کل محترم راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تهران ، در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق به آگاهی می رساند : با عنایت به کمبود کامیون جهت حمل گندم های وارداتی از مبداء بندرعباس ، خواهشمند است نسبت به اعزام کامیون و کمپرسی لبه دار متناسب با حمل گندم به بندر مذکور اقدام لازم مبذول فرمایند . حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه: 99/28 تاریخ نامه: (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>

باربری تهران قم   وانت بار قم   باربری تهران به قم   باربری قم تهران   باربری قم به تهران   تلفن باربری قم   لیست باربری های قم   پایانه باربری قم   هزینه باربری تهران قم   نرخ باربری تهران قم   اتوبار تهران قم   اتوبار تهران قم   اتوبار   باربری   تهران قم   قم تهران   تلفن باربری تهران قم   پایانه باربری تهران قم   آدرس باربری تهران قم   باربری تهران شهرستان   کامیونت تهران قم   کامیونت کمپرسی تهران قم   کامیونت روباز تهران قم   کامیونت مسقف تهران قم   کامیون تهران قم   تریلی تهران قم   ترانزیت تهران قم   خاور تهران قم   تلفن باربری قم   تلفن باربری تهران   تلفن پایانه باربری قم   تلفن باربری تهران قم   باربری از تهران به قم   قیمت باربری تهران قم   بهترین باربری برای اسباب کشی   باربری اینترنتی   باربری های قم   باربری قم   وانت بار تهران قم  

شماره های تماس

(+98)-02188203216 
(+98)-02188205714 
(+98)-02188205947 
(+98)-02188205163 
(+98)-09190391682  
(+98)-09190391683

. . . . . . .
باربری تهران قم © 2018
باربری باربری تهران قم 604-555-1234 ارسال ایمیل به باربری