باربری تهران باربری تهران

باربری تهران قم

بخشنامه و اطلاعیه ها

لینک بخشنامه توضیحات تاریخ انتشار
آخرین ویرایش اساسنامه انجمن صنفي كارفرمايي مؤسسات و شركت‌هاي حمل و نقل كالاي برون‌شهري تهران و حومه آخرین ویرایش اساسنامه انجمن صنفی کارفرمایی مؤسسات و شرکتهای حمل و نقل کالای برون شهری تهران و حومه که اصلاحات آن در مجمع عمومی فوق‌العاده مورخ ۱۰/۱۰/ ۱۳۹۷ به تصویب رسید، به شرح زیر تقدیم می‌شود. ویرایش قبلی اساسنامه نیز در ادامه آخرین ویرایش تقدیم شده است: فصل يكم - كليات ماده 1 - موضوع : به استناد مادة 131 قانون كار جمهوري اسلامي ايران و در اجراي آيين‌نامه انجمن‌هاي صنفي و كانون هاي مربوط و به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانوني و بهبود وضع اقتصادي كارفرمايان كه خود متضمن حفظ منافع جامعه نيز باشد ؛ اين انجمن صنفي برای مدت نامحدود با اساسنامه زیر (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique1" rel="directory">اسناد انجمن</a> / <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?mot2" rel="tag">annonce</a>
ساماندهی امور حمل و نقل و توزیع عادلانه بار مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: ساماندهی امور حمل و نقل و توزیع عادلانه بار سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماره 11/61968 مورخ 98/11/05 اداره کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران، به پیوست تصویر نامه شماره 157896/74/1مورخ 98/11/01 دفتر حمل و نقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص درج کد پستی محل تخلیه به شماره 7917183797 در بارنامه های صادره به مقصد بندرعباس و جلوگیری از ورود ناوگان حامل بار که در بارنامه آنها کد پستی مذکور درج نگردیده باشد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه:‌ 98/1246 تاریخ (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
ثبت اطلاعات بارنامه پیش از شروع فرآیند حمل مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: ثبت اطلاعات بارنامه پیش از شروع فرآیند حمل سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماره 11/61251 مورخ 98/11/01 اداره کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران، به پیوست تصویر نامه شماره 156168/74/1 مورخ 98/10/28 دفتر حمل ونقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مبنی بر ثبت اطلاعات بارنامه پیش از شروع فرآیند حمل جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال می گردد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه: 98/1244 تاریخ نامه: (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
وصول به موقع عوارض ۴ درصد جابجائی کالا مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: وصول به موقع عوارض 4% جابجائی کالا سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماره 11/60126 مورخ 98/10/28 اداره کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده ای استان تهران به پیوست تصویر نامه شماره 15300/71 مورخ 98/10/23 سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای مبنی بر وصول عوارض 4% حق پایانه (تسویه حساب بارنامه) ، حداکثر ظرف مدت یک هفته به حساب تمرکزی غیر قابل برداشت خزانه ای سازمان جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال میگردد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه: 1233/98 تاریخ نامه: (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
عدم ارائه بار توسط مؤسسات و شرکتهای حمل و نقل به برخی رانندگان مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: عدم ارائه بار توسط مؤسسات و شرکتهای حمل و نقل به برخی رانندگان سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماره 11/59656 مورخ 98/10/24 اداره کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران، به پیوست تصویر نامه شماره 146459/74/1مورخ 98/10/10 دفتر حمل و نقل کالا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای مبنی بر عدم ارائه بار توسط تعدادی از مؤسسات و شرکتهای حمل و نقل به برخی از رانندگانی که از آنان شکایت نموده اند ارسال می گردد ، خواهشمند است نسبت به رعایت مفاد بخشنامه اقدام لازم معمول فرمایند. حسین احمدی زاده رئیس هیئت (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
توقف پشتیبانی شرکت مایکروسافت از سیستم های عامل ویندوز ۷ مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: توقف پشتیبانی شرکت مایکروسافت از سیستم های عامل ویندوز ۷ سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماره 11/59031 مورخ 98/10/22 اداره کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران ، به پیوست تصویر نامه شماره 65/8/158062مورخ 98/10/07 اداره کل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان تهران در خصوص توقف پشتیبانی شرکت مایکروسافت از سیستم های عامل ویندوز 7 جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال می گردد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه: 98/1177 تاریخ نامه: (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
نحوه تنظیم و شرایط پذیرش اظهارنامه مالیاتی بابت عملکرد ۹۸ مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع:نحوه تنظیم و شرایط پذیرش اظهارنامه مالیاتی بابت عملکرد ۹۸ سلام علیکم؛ احتراما ، عطف به نامه شماره 101020/ب.م مورخ 98/09/27 اتاق محترم اصناف تهران به پیوست تصویر اطلاعیه سازمان محترم امور مالیاتی کشور در خصوص نحوه تنظیم و شرایط پذیرش اظهارنامه مالیاتی بابت عملکرد سال 98 جهت آگاهی و بهره برداری ارسال می گردد. حسین احمدی زاده رئیس اتحادیه شماره نامه: ‌828/ح/الف تاریخ نامه: (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
الزام صدور بارنامه مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: الزام صدور بارنامه سلام علیکم؛ احتراما، به پیوست تصویر نامه شماره 11/52832 مورخ 98/09/23 اداره کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران، مبنی بر الزام صدور بارنامه جهت حمل کالا فارغ از میزان مسافت طی شده جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال می گردد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه: 98/1108 تاریخ نامه:‌ 98/10/02 - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
سایت ثبت نام بیمه تکمیلی رانندگان کالا مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: سایت ثبت نام بیمه تکمیلی رانندگان کالا سلام علیکم ؛ احتراما، عطف به نامه شماره 11/51938 مورخ 98/09/18 اداره کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران ، به پیوست تصویر نامه شماره 132885/74/1 مورخ98/09/17دفتر حمل و نقل کالا سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در خصوص سایت ثبت نام بیمه تکمیلی رانندگان کالا از تاریخ 98/09/15 لغایت 98/10/15 جهت آگاهی و بهره برداری ارسال می گردد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه: 98/1067 تاریخ نامه: (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
اطلاع رسانی در خصوص ساماندهی ناوگان وانت بارها مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: اطلاع رسانی در خصوص ساماندهی ناوگان وانت بارها سلام علیکم ؛ احتراما، عطف به نامه شماره 11/51882 مورخ 98/09/18 اداره کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران ، به پیوست تصویر نامه شماره 130436/74/1 مورخ98/09/12دفتر حمل ونقل کالا سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای در خصوص ساماندهی ناوگان وانت بارها جهت آگاهی و بهره برداری ارسال می گردد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه:‌98/1068 تاریخ نماه:‌ (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>

باربری تهران قم   وانت بار قم   باربری تهران به قم   باربری قم تهران   باربری قم به تهران   تلفن باربری قم   لیست باربری های قم   پایانه باربری قم   هزینه باربری تهران قم   نرخ باربری تهران قم   اتوبار تهران قم   اتوبار تهران قم   اتوبار   باربری   تهران قم   قم تهران   تلفن باربری تهران قم   پایانه باربری تهران قم   آدرس باربری تهران قم   باربری تهران شهرستان   کامیونت تهران قم   کامیونت کمپرسی تهران قم   کامیونت روباز تهران قم   کامیونت مسقف تهران قم   کامیون تهران قم   تریلی تهران قم   ترانزیت تهران قم   خاور تهران قم   تلفن باربری قم   تلفن باربری تهران   تلفن پایانه باربری قم   تلفن باربری تهران قم   باربری از تهران به قم   قیمت باربری تهران قم   بهترین باربری برای اسباب کشی   باربری اینترنتی   باربری های قم   باربری قم   وانت بار تهران قم  

شماره های تماس

(+98)-02188203216 
(+98)-02188205714 
(+98)-02188205947 
(+98)-02188205163 
(+98)-09190391682  
(+98)-09190391683

. . . . . . .
باربری تهران قم © 2018
باربری باربری تهران قم 604-555-1234 ارسال ایمیل به باربری