باربری تهران باربری تهران

باربری تهران قم

بخشنامه و اطلاعیه ها

لینک بخشنامه توضیحات تاریخ انتشار
درخواست کانون انجمن‌های صنفی رانندگان حمل کالای سراسر کشور مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: درخواست کانون انجمن‌های صنفی رانندگان حمل کالای سراسر کشور سلام علیکم؛ احتراما، به پیوست تصویر نامه شماره 11/17989 مورخ 98/04/09 اداره کل محترم راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تهران ، منضم به تصویر نامه شماره 34166/74/1 مورخ98/03/23دفتر حمل ونقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای و نامه شماره 2354/3-1/ک مورخ 98/03/19 کانون انجمن های صنفی رانندگان حمل کالای سراسر کشور در خصوص عدم استفاده از کد ملی راننده به جای صاحب کالا در هنگام صدور بارنامه جهت آگاهی و رعایت مفاد نامه مذکور ارسال می گردد. حسین (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
الزام درج کد پستی صحیح ثبت شده در سامانه جامع انباها اداره کل محترم راهداری و حمل ونقل جاده ای استان تهران موضوع: الزام درج کد پستی صحیح ثبت شده در سامانه جامع انباها سلامً علیکم؛ احتراماً؛ عطف به نامه شماره 11/9495 مورخ 98/02/27 منضم به تصویر نامه شماره 19153/74/1 مورخ 98/02/24 دفتر محترم حمل و نقل کالا در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق ، نظر آن اداره کل محترم را به مشکلات موجود که ذیلاً اشاره می گردد، جلب می نماید: 1- اکثر صاحبان کالا از ارائه مشخصات صحیح از جمله کد پستی ،کد و شناسه ملی خودداری نموده و در نهایت از دادن بار خودداری می نمایند. 2- مبادی و مقاصد بارگیری بعضی از محمولات شامل : محصولات (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
خبر فوری و مهم:‌ لزوم استفاده از ناوگان ملکی شرکتهای حمل و نقل در حمل کالاهای اساسی از بندر امام خمینی فوری - مهم مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: لزوم استفاده از ناوگان ملکی شرکتهای حمل و نقل در حمل کالاهای اساسی از بندر امام خمینی (ره) سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماره 11/14396 مورخ 98/03/21 اداره کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران، به پیوست تصویر نامه شماره 27488/74 مورخ 98/03/08 معاونت محترم حمل ونقل سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای در خصوص لزوم استفاده از ناوگان ملکی در حمل کالاهای اساسی از بندر امام خمینی (ره) جهت اگاهی و اقدام لازم ارسال می‌گردد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه: 98/295 تاریخ (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
بازنگری اطلاعات شرکتهای حمل و نقلی در سامانه مدیریت شرکتها مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: بازنگری اطلاعات شرکتهای حمل و نقلی در سامانه مدیریت شرکتها سلام علیکم؛ احتراما، به پیوست تصویر نامه شماره 11/11007 مورخ 01/03/98 اداره کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران مبنی بر بروز رسانی اطلاعات مؤسسات و شرکتهای حمل و نقل در سامانه مدیریت شرکتها www.sherkatha.rmto.ir جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال می گردد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه: 98/281 تاریخ نامه: (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
درخواست اعزام کامیون برای حمل سیمان مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: درخواست اعزام کامیون برای حمل سیمان سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماره 11/13301 مورخ 98/03/17 اداره کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران، به پیوست تصویر نامه شماره 87/3537 مورخ98/03/08 اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان سمنان در خصوص اعزام کامیون جهت حمل انواع سیمان صادراتی و داخلی از مبدا کارخانه شاهرود به سراسر کشور جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال می گردد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه: 98/282 تاریخ (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
تعیین مالیات مقطوع عملکردسال۹۷ برخی از صاحبان کالا مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: تعیین مالیات مقطوع عملکردسال۹۷ برخی از صاحبان کالا سلام علیکم؛ احتراما ، عطف به نامه شماره 24949/ب.م مورخ 98/03/13 اتاق محترم اصناف تهران، به پیوست تصویر نامه شماره 7/56/3090 مورخ 98/03/13اتاق محترم اصناف ایران منضم به دستورالعمل شماره 200/98/505 مورخ 98/03/08 سازمان امور مالیاتی کشور با موضوع تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال 97 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره 100 اصلاحی مصوب 94/04/31 قانون مالیات‌های مستقیم و قانون بودجه سال 98 جهت بهره برداری ارسال می گردد. حسین احمدی زاده رئیس اتحادیه شماره نامه:‌ (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل وضوع: سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی سلام علیکم؛ احتراما؛ عطف به نامه شماره 24959 مورخ 98/03/13 اتاق محترم اصناف تهران به آگاهی می رساند : باعنایت به فرا رسیدن سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی ، حضرت امام خمینی (ره) ، از کلیه همکاران محترم دعوت به عمل می آید در این مراسم باشکوه حضوری پرشور داشته باشند. حسین احمدی زاده رئیس اتحادیه شماره نامه: 183/ح/الف تاریخ نامه:‌ (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
تسریع در تخلیه بار در مقصد مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: تسریع در تخلیه بار در مقصد سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماره 11/11649 مورخ 98/03/06 اداره کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران، به پیوست تصویر نامه شماره 23768/74/1مورخ98/03/01دفتر محترم حمل ونقل کالای سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای در خصوص اقدامات لازم برای تخلیه بار در ایام خارج از وقت اداری توسط انبارهای دولتی ، دامداری ها و ... به منظور افزایش بهره وری و استفاده حداکثری از کامیونها در حمل و نقل ، جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال می گردد. حسین احمدی زاده رئیس هیئت مدیره شماره نامه:‌ (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: همکاری با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماره 22129/33ج مورخ 98/03/05 اتاق محترم اصناف تهران، به پیوست تصویر نامه شماره 7/09/2047 مورخ 98/02/15 اتاق محترم اصناف ایران منضم به تصویر نامه شماره 98/7425 مورخ 98/01/19 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبنی بر جمع آوری آمار و اطلاعات در خدمات مؤسسات و شرکتهای حمل وتقل زمینی بار به منظور انجام مطالعات و بررسی فعالیتهای اقتصادی و استفاده آن در محاسبات ملی در سال 98 جهت آگاهی و اقدام لازم ارسال می گردد. حسین احمدی زاده رئیس (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>
خیلی مهم و فوری: اعزام کامیون به مقصد بندر امام خمینی (خیلی فوری –خیلی مهم ) مدیران محترم مؤسسات و شرکت های حمل و نقل موضوع: درخواست اعزام کامیون به مقصد بندر امام خمینی (ره) سلام علیکم؛ احتراما، عطف به نامه شماره 11/11030 مورخ 98/03/02 اداره کل محترم راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران (تصویر پیوست)، در خصوص موضوع مورد اشاره در فوق، خواهشمند است با عنایت به پهلوگیری تعداد زیادی کشتی حامل کالاهای اساسی در بندر امام خمینی (ره) و نیاز مبرم به انواع کامیون جهت حمل محمولات فله، نسبت به اعزام کامیون به بندر مذکور به صورت روزانه همکاری و مساعدت لازم معمول و نتیجه را در قالب گزارش به صورت مکتوب (شماره (...) - <a href="http://www.eatctehran.com/spip.php?rubrique18" rel="directory">بخش‌نامه‌ها</a>

باربری تهران قم   وانت بار قم   باربری تهران به قم   باربری قم تهران   باربری قم به تهران   تلفن باربری قم   لیست باربری های قم   پایانه باربری قم   هزینه باربری تهران قم   نرخ باربری تهران قم   اتوبار تهران قم   اتوبار تهران قم   اتوبار   باربری   تهران قم   قم تهران   تلفن باربری تهران قم   پایانه باربری تهران قم   آدرس باربری تهران قم   باربری تهران شهرستان   کامیونت تهران قم   کامیونت کمپرسی تهران قم   کامیونت روباز تهران قم   کامیونت مسقف تهران قم   کامیون تهران قم   تریلی تهران قم   ترانزیت تهران قم   خاور تهران قم   تلفن باربری قم   تلفن باربری تهران   تلفن پایانه باربری قم   تلفن باربری تهران قم   باربری از تهران به قم   قیمت باربری تهران قم   بهترین باربری برای اسباب کشی   باربری اینترنتی   باربری های قم   باربری قم   وانت بار تهران قم  

شماره های تماس

(+98)-02188203216 
(+98)-02188205714 
(+98)-02188205947 
(+98)-02188205163 
(+98)-09190391682  
(+98)-09190391683

. . . . . . .
باربری تهران قم © 2018
باربری باربری تهران قم 604-555-1234 ارسال ایمیل به باربری